Hot product

New
THB 0 ฿ 0
New

neo eco495.61.457 tyne495.61.401 priocy495.61.452 karin495.61.451 danube495.61.403 seine495.61.425 nile495.61.423 volga495.61.424

THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
New
THB 225 ฿ 225
New
THB 215 ฿ 215
New
Best Seller

115ต่อกล่องต่อตารางเมตร

THB 115 ฿ 115
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New

CT644Z1P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 5 นิ้ว

THB 1,695 ฿ 1,695
New

CES992VA ชักโครกชิ้นเดียว สีขาว Features EWATER+ จะถูกส่งออกมาล้างโถสุขภัณฑ์และหัวฉีดชำระเพื่อป้องกันแบคทีเรีย พร้อมผลลัพธ์ในการในการฆ่าเชื้อ ฝารองนั่งเปิด-ปิดได้เองอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันความสะดวกสบายด้วยระบบล้างด้านหน้าแบบพื้นที่กว้างและการฉีดล้างเป็นจังหวะ สามารถตั้งอุณหภูมิและความแรงของน้ำในการฉีดชำระได้ เลือกวิธีการฉีดชำระได้ทั้งด้านหน้า, ด้านหน้าแบบนุ่มนวล, ด้านหลัง, ด้านหลังแบบนุ่มนวล ก้านฉีดชำระสามารถเคลื่อนไหวขึ้น-ลง เพื่อการชำระที่หมดจด สามารถปรับตำแหน่งของก้านฉีดได้ มีลมเป่าแห้ง น้ำจากก้านฉีด, ฝารองนั่ง, ลมเป่าแห้งสามารถปรับอุณหภูมิได้ ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติทุกครั้งในระหว่างการใช้งาน ฟังก์ชันไฟส่องอัตโนมัติเหมาะกับการใช้งานตอนกลางคืน ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมท

THB 157,000 ฿ 157,000
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0
New
THB 0 ฿ 0